DSA School

Discover. Study. Act

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSA School - це альтернативна школа з сучасними підходами у навчанні, головна мета якої - всебічна підтримка й розвиток здібностей і талантів кожної дитини.

Ми впевнені, що плідна взаємодія тріади Школа - Дитина - Батьки дає неймовірні результати! 

Наш девіз - Discover. Study. Act

Пізнавай нове! Вивчай пізнане! Дій - втілюй в життя!

 

 

 

 

- НАБІР 2020/2021 -

PreSchool
(0 клас)

 

5-6 років

Залишилось місць: 2

Початкова школа
(1 клас)

 

6-7 років

Залишилось місць: 3

Наша філософія

 

Школа  - це не місце, де проходить навчання, а спільнота унікальних людей, які працюють разом задля досягнення мети - виховання щасливої, впевненої в собі особистості.

У школі дитина проводить більшість свого часу, тож ми цілком переконані, що школа має стати для дитини другою опорою в житті після родини. Поважне та дружнє ставлення дорослих до дітей, виховання в них дисципліни та м'яких навичок - ось основні принципи, на яких базується наша школа.

dsa school logo логотип

Місія школи

Ми впевнені, що перш за все школа повинна дати дитині можливості для розкриття та розвитку своїх здібностей та талантів. Задля цього ми проводимо тьюторську роботу з дітьми (тьюторіали), плануємо спільні проекти з різних галузей, проводимо не лише обов'язкові уроки, а й заняття за інтересами (робототехніка, візуальне програмування, іспанська мова, експериментальна наука тощо).

Ми хочемо сформувати новий образ школи в дітей та батьків  - як місця, де дитині цікаво, де вона займається улюбленою справою та знаходить справжніх друзів, де їй комфортно й затишно і куди хочеться йти зранку.

Ми прагнемо виховати нове покоління творців, які мають розвинений емоційний інтелект, здатність критично мислити, аналізувати, вміють навчатися протягом життя, працювати в команді та вирішувати конфлікти мирним шляхом. Наші вихованці - це цілісні особистості, впевнені в своїх силах, здатні впливати на навколишній світ.

Принципи навчання в DSA School

Practice Learning (PTL)

Практичне навчання, або Навчання через практику. На PTL заняттях діти разом з викладачами та тьюторами ставлять експерименти та доходять висновків, які потім поєднують в теорію. Мета PTL занять - дійти самостійно до висновку експериментальним шляхом.

Project Learning (PL)

Проектне навчання (PL) - це командна робота над спільним проектом, під час якої діти дізнаються інформацію, необхідну саме для втілення проекта в життя.

Phenomena Based Learning (PBL)

Навчання, засноване на вивченні явищ. Уроки - це інтегровані уроки з різноманітних дисциплін, які поєднуються одним явищем (наприклад, для вивчення явища світло необхідно здобути знання з фізики, хімії, біології, мистецтва)

Integrated Learning (IL)

Інтегроване навчання - це органічне вплетіння окремих дисциплін в великі курси. Так, наприклад, в не вивчають окремо дисципліну "Основи здоров'я", натомість всі теми цього курсу інтегровані в окремі курси "Етика" та "Я досліджую світ".

SelfEducation (SE)

Самостійне навчання. Одна з базових навичок, яка необхідна людині протягом всього життя - здатність навчатись самостійно. В DSA School сворено окремі уроки, на яких діти вчаться самостійно шукати та обробляти інформацію, ставити та вирішувати питання, виокремлювати важливе від несуттєвого.

Case Study (CS)

Навчання через ситуацію. На уроках CS розглядається конкретна ситуація та добираються шляхи її вирішення, а потім порівнюються з існуючими. Такі уроки розвивают стратегічне та критичне мислення, здатність аналізувати та передбачати.

Ми впевнені, що школа - це не лише знання,

а розвиток найважливіших життєвих навичок,

серед яких:

_________
 Емоційний інтелект
 
розуміння своїх і чужих емоцій та вміння працювати з ними. Навчання емоційному інтелекту відбувається на окремих заняттях з психологом, які є обов'язковою частиною навчальної програми
_________
 Критичне мислення
 
Для того, щоб самостійно працювати з інформацією, необхідне критичне мислення. Розвиток критичного мислення відбувається як на окремих уроках “Логіка та КМ”, так і впродовж навчального курсу з усіх предметів (інтегрований курс критичного мислення).
_________
 Ненасильницьке спілкування
 
це метод вирішення конфліктних ситуацій, який студенти мають опанувати впродовж навчання в школі. Студенти вчаться ННО безпосередньо під час вирішення конфлікту з психологом та тьютором, застосовуючи техніки медіації та відтворюючи ситуацію
_________
 Самонавчання
 
Самостійність у навчанні виявляється в тому, що дитина може самостійно опановувати інформацію, працювати з нею, виокремлюючи необхідне, засвоювати її та практикувати

Освітня концепція 

DSA School

Візія школи

Школа - це друга опора дитини після родини, місце, де дитина вчиться розуміти себе, співпрацювати з оточуючими, розкривати свої таланти та карбувати свій характер.

Школа-це місце, де дитина почувається безпечно, де її чують, де вона може розкритися та довіритися дорослим.

Завдання школи- формулювати в дітей якості та навички, які необхідні в їхній реалізації в житті:

 • Вміння самостійно навчатися (вміння працювати з інформацією, розподіляти пріоритети, контролювати час тощо)
 • Вміння працювати в команді (вміння домовлятися, вміння вирішувати конфлікти шляхом ННО, вміння доходити компромісу тощо)
 • Вміння критично мислити та аналізувати (вміння перевіряти інформацію, вміння формулювати питання та шукати відповіді)
 • Вміння творити (створювати власні проекти, втілювати в життя ідеї та концепції)

Як реалізується на практиці формулювання потрібних якостей

Вміння самостійно навчатися: 

 • предмет "Soft skills" - м'які навички, що входить до навчальної програми
 • форма роботи на уроці тьютора та студента, обумовлена стандартами ведення уроку

Вміння працювати в команді:

 • предмет "Емоційний інтелект", що входить до навчальної програми
 • реалізація спільних командних проектів
 • індивідуальна робота з тьютором (тьюторіали)

Вміння критично мислити та аналізувати:

 • предмет "Логіка та критичне мислення", що входить до навчальної програми
 • форма роботи на уроці викладача та студента, обумовлена стандартами та обов'язковим навчанням викладачів на курсі "Розвиток критичного мислення на уроках"

Вміння творити:

 • індивідуальна робота з тьютором (тьюторіали з виявлення талантів та інтересів)
 • реалізація власних проектів студентів 

Ключові дорослі в системі школи,

які працюють безпосередньо з дітьми

Тьютор

Тьютор відповідає за академічний розвиток дитини, за розвиток її талантів та допомагає долати перепони в навчанні. Супроводжує під час уроку. Тьютор допомагає дитині в пошуку інформації, в приготуванні до заняття, в розумінні матеріалу. Перед заняттям тьютор повинен допомогти дитині приготувати всі необхідні завдання та інструменти, передбачені навчальною програмою та планом.

Під час уроку тьютор має допомагати дитині шукати відповіді на свої запитання - для цього існує розроблений школою інструментарій у вигляді запитань, завдань, пропозицій тощо.Звітує перед батьками за навчальний та соціальний розвиток дитини в школі. Один тьютор може супроводжувати не більше 8 дітей (однієї вікової групи). Тьютор за фахом має бути психологом або педагогом.

Груп-лідер

 

Груп-лідер закріплений за конкретною віковою групою. Супроводжує дітей як на уроках, так і на прогулянках. На уроках допомагає тьюторові в підготовці, в роботі з малими групами та командами. Відповідає за безпеку дітей. Вчить правилам школи та слідкує за їх виконанням. Керує та супроводжує командні проекти групи.

Слідкує за відвідуванням гуртків та секцій у закріпленій за ним віковій групі. Планує дозвілля та командні заходи дітей, проводить аукціони, відповідає за поїздки та підготовку до свят. Груп-лідер за фахом має бути профільним викладачем або педагогом.

Психолог

 

Виступає медіатором конфліктів дітей, навчає методу ННО під час медіації, проводить заняття з емоційного інтелекту, супроводжує дітей з потребами системного вирішення проблем, проводить навчальні тренінги для батьків з питань ННО, емоційного інтелекту та вікових особливостей розвитку дитини.

За потреби може проводити індивідуальні консультації для батьків.

Профільний викладач/викладач гуртків

 

Профільні викладачі проводять заняття з таких академічних дисциплін, як математика, українська мова та література, іноземна мова, музика, образотворче мистецтво.

До гурткової частини занять також залучаються вузькопрофільні спеціалісти. 

Особливості навчання в DSA School

Навчання в різновікових групах

Індивідуальний план розвитку

Відсутність оцінок та домашніх завдань

Навчання викладачів

Навчальний центр DSA TutorSchool - це школа тьюторів та викладачів  нової формації.

Ми навчаємося самі та навчаємо інших сучасним технологіям, методам та технікам проведення уроків, тьюторській роботі з учнями та батьками.

Доєднуйтеся до навчання разом з нами! Адже шлях для розвитку - це постійне навчання протягом життя.

Переходьте за посиланням та обирайте потрібний Вам курс.

- СТРУКТУРА ШКОЛИ DSA SCHOOL - 

Початкова школа
5 років навчання
0 клас
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
 
вул. Старокозацька, 74Б
Середня школа
5 років навчання
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
*Відкриття в серпні 2021 року
Старшая (профильная) школа
3 года обучения
10 клас
11 клас
12 клас
*Відкриття в серпні 2022 року
Особливості початкової школи та PreSchool
 
 • інтерактивні методи навчання (рольові ігри, міні-проекти, творчі завдання)
 • навчання через практику (спочатку пробуємо, потім робимо висновки)
 • геймифікація навчання (завдання-квести, ігри тощо)
 • використання медіа контенту (mozaik3d, e-learning)
 • робота над формуванням  м'яких навичок (soft skills)

- НАБІР 2020/2021 -

PreSchool
(0 клас)

 

5-6 років

Залишилось місць: 2

Початкова школа
(1 клас)

 

6-7 років

Залишилось місць: 3

 

- Наші проекти -

 

 

англомовний табір

навчання в другу зміну

 

DSA Study Abroad

Освіта та навчання за кордоном

Агенція DSA Study Abroad є офіційним партнером більше 40 закордонних шкіл, коледжів та університетів з усього світу. Нашими пріоритетними напрямками є Європа (Німеччина, Чехія, Іспанія), Канада, Швейцарія, Британія та США.

 

Відповідаємо на ваші запитання

Як стати студентом DSA School?

Ми запрошуємо батьків з дітьми на бесіду з т'юторами, аби зрозуміти, чи готові ви до навчання в DSA school. Ми очікуємо, що батьки поділяють нашу філософію та бачення навчального процесу. 

Після визначення цілей та пріоритетів ми підписуємо Договір на навчання. Батьки вносять оплату за обраний період (місяць, семестр, рік).

Які документи потрібні для зарахування?
Чи є у школи ліцензія?
Хто навчає дітей?
Яка вартість навчання в DSA School?
Що входить до вартості навчання?
 • Заняття з дитиною в групі до 10 чол. за індивідуальною програмою
 • Матеріали та гаджети для навчання
 • Оплата роботи т'юторів
 • Фрукти, чай, печиво протягом дня
 • Заняття з базового та додаткового блоків навчання
 • Секції та гуртки на вибір дитини (тільки для повного шкільного дня) 
 • Заняття з дитиною під час канікул в режимі денного табору (з 10.00 до 15.00)
Які є додаткові сплати?
Чи є пільги для багатодітних родин?
Чи є домашні завдання?
Чи є в школі оцінки?

Якщо ви плануєте навчати дитину в DSA school, запишіться на зустріч для батьків.

Це допоможе вам ближче познайомитись зі школою, системою навчання, структурою, т'юторами та прийняти остаточне рішення.

 

 

 

 

 

 

вул. Старокозацька, 74Б

49000 м.Дніпро

(067) 811 38 16

e-mail: hr@schooldsa.in.ua

Слідкуйте за новинами DSA School в соцмережах