В DSA school ми використовуємо проблемно-орієнтоване та проектне навчання (PBL Problem Based Learning). За принципами проблемно-орієнтованого навчання, викладач не дає готові відповіді, а спонукає судентів самих їх шукати: обробляти та аналізувати інформацію, робити висновки та обговорювати їх. Увага дітей під час уроку прикута не до викладача біля дошки, а до проблеми чи проблемного питання, яке необхідно вирішити.

У проблемно-орієнтованому підході використовуються такі техніки, як мізковий штурм, mind map (карта думок), проекти, лепбуки, скрайб карти, кейс навчання та інше.

Кінцевим результатом вивчення теми є власний проект, який діти створюють під час роботи на матеріалом, або декілька індивідуальних проектів. Так, наприклад, результатом вивчення теми зі всесвітньої історії "Давній Єгипет" став лепбук, який наші студенти створили впродовж тематичного навчального модуля